در تمام این سال ها افتخار همکاری با ادارات دولتی و خصوصی از جمله سازمان ریاست جمهوری ، شرکت مخابرات ، راه آهن و شهرداری ها و .... را داشتیم و خوشحالیم که همچنان این همکاری ها ادامه دارد و امید به این داریم با توجه به ظرفیت گروه بیش از پیش این همکاری ها وسعت بیشتری پیدا کند .

همچنین در بخش دکوراسیون نمایشگاه بین المللی در خدمت شرکت های مختلف بوده ایم و به لطف خداوند همواره سربلند از آن بیرون آمده ایم.

در زمینه دکوراسیون فروشگاهی میتوانیم از نام هایی همچون فروشگاه های تی تی و کت و شلوار گراد و مجموعه فروشگاه های شمس و فروشگاه های زنجیره ای ژیوار و بسیاری دیگر از
پروژه های مشابه نام ببریم .

گالری تصاویر