اداری

اجرای دکوراسیون این سازمان شامل دکوراسیون اداری و پارتیشن بندی می باشد که با توجه به حجم بالای پروژه تمام تلاش گروه بر تسریع انجام کار و در عین حال رعایت کیفیت وزیبایی محیط بود ، این افتخار نصیب گروه آنر شد که فضایی را برای نخبگان کشورمان آماده کنیم و امید داریم توانسته باشیم وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده باشیم .

موارد اجرایی

دکوراسیون اداری اعم از مبلمان اداری ، پارتیشن بندی ، کمد های اداری ، جدا کننده های فضا و میز کنفرانس و جلسات

معرفی